کاغذ یادداشت سایز A5، گوش شکسته

  • برگرفته از صفحه داستان گوش شکسته
  • کاغذ پلنر تن تن
  • 80 برگ
  • سایز A5

ناموجود