کاغذ یادداشت سایز A6، گوش شکسته

  • برگرفته از داستان گوش شکسته
  • کاغذ یادداشت تن تن
  • 80 برگ
  • سایز A6

ناموجود