4 – کتاب سیگارهای فرعون

1,300,000 تومان

  • انتشارات یونیورسال
  • ترجمه استاد خسرو سمیعی
  • دارای حق کپی رایت از انتشارات کاسترمن بلژیک
  • صحافی از سمت چپ (رعایت قانون کمیک)
  • 62 صفحه، جلد سخت
  • اولین نسخه، چاپ محدود